Fuktskada badrum

Har du fått fuktskada badrum? Vanliga orsaker är läckage vid rörskarvar, avloppsanslutningar och felplacerade rör men det kan också bero på mycket annat.

Hur vet man om badrummet är fuktskadat

Det finns flera olika signaler som tyder på fuktskada och det varierar beroende vilken typ det rör sig om. Ofta kan man märka det själv innan man gör en undersökning genom att bara vistas i badrummet. Ibland behövs det däremot att en professionell inspektör kollar badrummet för att fel ska kunna upptäckas.

Fuktskada badrum tecken

Vanliga tecken på fuktskada i badrummet är att det börjar lukta eller att färgen börjar skifta på ytskiktet. Andra tecken som du kan märka med dina egna sinnen är om det börjar sticka i ögonen eller om du upplever irritation i luftvägar när du är i badrummet.

De flesta badrum har antingen kakel eller plastmatta som golv. Om något av dessa material börjar släppa så är det ett tydligt varningstecken på att fuktkvoten är hög. Då är risken för fuktskada badrum hög.

I vissa badrum går det dolda rör i väggarna. Då finns det ofta luckor på väggen och för att förebygga skador är det ett tips att regelbundet öppna dessa och kolla att allt ser rätt ut. Du märker snabbt om ett rör läcker till exempel. Detta är ett bra sätt att minska risken för fuktskada i ditt badrum.

Fuktskada badrum försäkring           

Det är omöjligt att svara på vad som gäller i varje unikt fall men många gånger så täcker bara försäkring om tidigare renovering av badrummet har utförts på ett fackmannamässigt sätt av en professionell. Om du gör en renovering som inte försäkringsbolaget godkänner kan de i värsta fall vägra att betala ut ersättning för skadan.

Fuktskada badrum kostnad

När du väl vet att badrummet är fuktskadat så blir den naturliga frågan; vad kostar det att åtgärda? De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden är dels hur länge skadan har varit ”aktiv”. Ju längre ett rör eller avlopp har läckt desto större mer kan det förstöra. Priset varierar också efter om skadan har skett på grund av rör som läcker i väggarna jämfört med om en brunn har fått en stoppning.

Bostadsrätt jämfört med badrum i hyresrätt

Detta beror precis som kostnaden och försäkringen på från fall till fall skillnaden är generellt att det är troligare att själv tvingas stå för renoveringen efter fuktskada badrum om det är bostadsrätt. Många bostadsrätter har stadgar för vilken standard som ska gälla vid renovering. Se därför till att kolla upp vad de kräver innan du anlitar firma.

Om du behöver hjälp med badrumsrenovering så ska du vända dig till oss på DTR-gruppen. Vi hjälper dig som råkat ut för fuktskada i badrummet eller som vill utföra en badrumsrenovering som inte leder till framtida problem med fuktskada.